O pracach nad projektem związanym z organizacją miejsc zbiórki odpadów na wrocławskim Sępolnie informowaliśmy pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Proces był czasochłonny ze względu na wiele czynników, takich jak uwarunkowania przyrodnicze terenu, konieczność przeprowadzenia ustaleń konserwatorskich oraz szereg innych konsultacji. Ostatecznie Wojewódzki Konserwatora Zabytków wydał pozwolenie, a spółka Wrocławskie Mieszkania ogłosiła przetarg. Postępowanie rozstrzygnięto 7 listopada br.

W pierwszym etapie inwestycji powstanie 18 nowoczesnych osłon śmietnikowych. Będą to pergole porośnięte pnączem lub pojemniki podziemne. Docelowo na osiedlu pojawi się ich aż 55 – drugi etap prac i kolejnych 37 lokalizacji zaplanowano na 2025 rok.

Dokładne rozmieszczenie osłon oraz ich rodzaje udostępniła spółka Wrocławskie Mieszkania:

 • Nulla 3 – pergola – odpady bytowe, 4 kontenery o poj. 1100 l, 2 kontenery na stłuczkę,
 • Nulla 4 – pergola- odpady bytowe, 4 kontenery o poj. 1100 l, 2 kontenery na stłuczkę,
 • Potebni 19 – pergola- odpady bytowe, 4 kontenery o poj. 1100 l, 2 kontenery na stłuczkę,
 • Potebni 20 – pergola- odpady bytowe, 4 kontenery o poj. 1100 l, 2 kontenery na stłuczkę,
 • Potebni 3 – pergola- odpady bytowe, 4 kontenery o poj. 1100 l, 1 kontener na stłuczkę,
 • Becka 12 – pergola- odpady bytowe, 4 kontenery o poj. 1100 l, 2 kontenery na stłuczkę,
 • Becka 4 – zbiornik podziemny 4 komorowy o poj. 3000 l.
 • Kasprzaka 19 – pergola- odpady bytowe, 4 kontenery o poj. 1100 l, 2 kontenery na stłuczkę,
 • Kasprzaka 20 – pergola- odpady bytowe, 4 kontenery o poj. 1100 l, 2 kontenery na stłuczkę,
 • Kasprzaka 2 – zbiornik podziemny 4 komorowy o poj. 3000 l.
 • Okrzei 19 – pergola – odpady bytowe, 4 kontenery o poj. 1100 l, 2 kontenery na stłuczkę,
 • Okrzei 3 – pergola – odpady bytowe, 4 kontenery o poj. 1100 l, 2 kontenery na stłuczkę,
 • Okrzei 4 – pergola- odpady bytowe, 4 kontenery o poj. 1100 l, 2 kontenery na stłuczkę,
 • Nulla 25 – zbiornik podziemny 2 komorowy o poj. 3000 l,
 • Nulla 26 – zbiornik podziemny 2 komorowy o poj. 3000 l,
 • Nulla 19 – pergola – odpady bytowe, 4 kontenery o poj. 1100 l, 2 kontenery na stłuczkę,
 • Potebni 31 – zbiornik podziemny 2 komorowy o poj. 3000 l,
 • Potebni 32 – zbiornik podziemny 2 komorowy o poj. 3000 l.

Realizacja I etapu inwestycji będzie kosztować 2,25 mln złotych.

 

Wizualizacje: mat. Wrocławskie Mieszkania