Trwają prace nad projektem związanym z organizacją miejsc zbiórki odpadów na wrocławskim Sępolnie. Przetarg dotyczący tego zadania inwestycyjnego ma zostać ogłoszony pod koniec 2022 roku. Aktualnie uzgadniane są zalecenia konserwatorskie w tej sprawie.

Dokumentację projektową przygotowuje pracownia Q2, która jest obecnie w trakcie uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków w zakresie wydania zaleceń konserwatorskich dla całego zadania inwestycyjnego. Po skompletowaniu wymaganych dokumentów i pozwoleń spółka Wrocławskie Mieszkania ogłosi przetarg wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Nastąpi to prawdopodobnie pod koniec 2022 roku.

To jedno z tych niełatwych, podkreślam: niełatwych zadań i procesów, które zdecydowałem się rozpocząć w tej kadencji. Uwarunkowania przyrodnicze, te związane z terenem, proces wyboru wykonawcy, ustalenia konserwatorskie, szereg konsultacji – Wy, mieszkańcy, macie też przecież różne zdania i opinie, które musimy brać pod uwagę. Mimo tych spraw to zadanie zdecydowaliśmy się podjąć i je realizujemy – wyjaśnia prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

Jak informują Wrocławskie Mieszkania, przedsięwzięcie dotyczy budowy 33 nowych miejsc gromadzenia odpadów bytowych, w tym 17 podziemnych i 22 miejsc gromadzenia odpadów organicznych (łącznie 55 miejsc) oraz likwidacji istniejących miejsc gromadzenia odpadów. Spółka planuje wykonać łącznie 199 szt. pojemników na odpady o łącznej pojemności 344 m3. Szacowana wartość inwestycji 5 mln złotych.

 

Foto: mat. prasowe Wrocławskie Mieszkania