Były parking dla urzędników przy ul. Bernardyńskiej zamienia się w zielony skwer dostępny dla mieszkańców. Inwestycja nie jest łatwa, ponieważ realizowana jest na tyłach zabytkowego zespołu klasztornego z XV wieku. Jednak prace zostały rozpoczęte i idą do przodu.

Skwer znajduję się między ulicą Bernadyńską a uliac Purkyniego. Inwestycja, którą prowadzi Zarząd Zieleni Miejskiej, podzielono na kilka etapów i poprzedziły ją konsultacje społeczne. Zwycięzca przetargu musiał najpierw opracować całą dokumentację z kosztorysem i przeprowadzić prace przygotowawcze, m.in. zabezpieczające i rozbiórkowe. Dopiero wtedy można było przystąpić do prac budowlanych, którym od samego początku towarzyszyły badania archeologiczne pod nadzorem konserwatora zabytków. Na skwerze będzie posadzona roślinność, powstaną ławki, kosze na śmieci, a także toaleta.

1/4

Roboty przy urządzaniu terenu samego skweru zaplanowane są do końca wakacji tego roku. Podczas lata zostanie jeszcze uporządkowany teren zielony i zostaną zrobione chodniki.

 

Tekst: Kamil Karpiński
Foto: Miejsca we Wrocławiu