Stworzenie trasy przyjaznej pieszym i rowerzystom na południowym brzegu rzeki to pomysł mieszkańców, zgłoszony do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Wszystko wskazuje na to, że wrocławianie będą mogli korzystać z nowej ścieżki wiosną przyszłego roku, ponieważ Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta rozstrzygnął właśnie przetarg dotyczący realizacji zadania. Wykonawcą prac będzie firma MIWRO.

Nowa trasa pieszo-rowerowa zacznie się przy kładce Siedleckiej i będzie prowadzić w kierunku mostu Rakowieckiego. W ramach realizacji kolejnego projektu, zostanie przedłużona do samego mostu.

Planowana trasa stanowi kolejny element Zielonej Pieszo-Rowerowej Sieci Wrocławia. Połączy rekreacyjne drogi budowane w ramach Alei Wielkiej Wyspy oraz kolejnego projektu WBO (w ciągu ul. Młodej od m. Rakowieckiego) – wyjaśnia ZDiUM.

Wykonawca wybuduje około pół kilometra ścieżki o szerokości od 2,5 do 3 metrów. Ze względu na szczególny obszar Przedmieścia Oławskiego, a mianowicie nadrzeczne zarośla licznie zamieszkiwane przez zwierzęta objęte ochroną, nawierzchnia będzie mineralna.

Poza strefą ochronną drzew zaplanowano strefę odpoczynku o nawierzchni z kostki, wyposażoną w ławkę, stojaki rowerowe oraz kosz na śmieci. Nasyp istniejący na styku planowanej trasy i sieci wodociągowej zostanie zaopatrzony w rampy najazdowe zabezpieczone balustradami – dodaje ZDiUM.

Prace potrwają około 5 miesięcy, a ich wartość to 670 tysięcy złotych.

Foto: mat. ZDiUM