W ubiegłym tygodniu na placu Nowy Targ rozpoczęło się sadzenie ostatniej partii ze 172 drzew. Poza nimi, na przechodzącym zieloną metamorfozę terenie w centum miasta, pojawi się jeszcze ponad 60 tysięcy innych roślin, takich jak paprocie, byliny czy trawy. Jak zapowiada Zarząd Zieleni Miejskiej, plac ma zostać otwarty dla mieszkańców latem bieżącego roku.

Inwestycja została podzielona na trzy części:

  • wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na rozebraniu nawierzchni w celu montażu oświetlenia, budowy przyłącza wodociągowego, nawadniania oraz montażu elementów małej architektury, a następnie odtworzenie nawierzchni z wykorzystaniem istniejących płyt betonowych oraz kostki granitowej,
  • trwające aktualnie prace ogrodnicze, obejmujące montaż ekranów przeciwkorzeniowych pionowych i poziomych oraz nasadzenia,
  • pielęgnacja gwarancyjna zieleni w okresie 3 lat od dnia odbioru prac.

Kilkadziesiąt tysięcy roślin zmieni betonowy plac w zieloną oazę. Oczy mieszkańców i turystów będą cieszyć następujące nasadzenia: 172 drzewa, 193 paprocie, 13 tysięcy traw, 23 tysiące roślin cebulowych, 27 tysięcy bylin oraz pnącza.

Data otwarcia placu, wstępnie podawana przez dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, to czerwiec, choć możliwe, że uda się zakończyć inwestycję nieco wcześniej.

Koszt prac realizowanych przez firmę Rotomat wynosi około 10 milionów złotych.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu / Wizualizacje: mat. ZZM Wrocław