Bezdomność niewątpliwie należy do jednych z najtrudniejszych do rozwiązania problemów społecznych. Aktualnie we Wrocławiu jest ponad 800 bezdomnych, a ich liczba utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie. W większości są to osoby przebywające w placówkach, jednak niektórzy żyją na ulicach miasta, szukając schronienia na terenie pustostanów, co jest bardzo niebezpieczne podczas panującej obecnie mroźnej aury. Dlatego też ważne jest, by reagować, jeśli widzimy kogoś, kto potrzebuje pomocy.

Straż Miejska Wrocławia prowadzi wzmożone kontrole miejsc, w których mogą przebywać potrzebujący, zwłaszcza wtedy kiedy temperatura zagraża ich życiu i zdrowiu. Każdy strażnik w swoim rejonie działania zna miejsca, gdzie przebywają takie osoby. Osoba w kryzysie bezdomności lub nietrzeźwa to także osoba potrzebująca pomocy. Sprawdźmy, czy jest przytomna, czy można nawiązać z nią kontakt. Jeżeli zorientujemy się, że ten człowiek nie potrzebuje pomocy medycznej, zadzwońmy po Straż Miejską nr 986 lub 112, w ten sposób też być może uratujemy życie – apelują strażnicy miejscy.

Lista miejsc oferujących pomoc dla osób bezdomnych

Schroniska, ośrodki wsparcia i noclegownie

 • Dom Socjalny dla Mężczyzn – ośrodek wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom”, ul. Obornicka 58A, 50-225 Wrocław, tel. 71 32 90 806
 • Schronisko im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet – prowadzone przez TPBA Koło Wrocławskie, 51-168 Wrocław ul. Sołtysowicka 21F, tel. 71 35 54 466
 • Schronisko im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn – prowadzone przez TPBA Koło Wrocławskie, ul. Bogedaina 5, 50-514 Wrocław, tel. 71 33 67 007
 • Noclegownia im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn – prowadzona przez TPBA Koło Wrocławskie, ul. Małachowskiego 15, 50-084 Wrocław, tel. 71 71 73 425
 • Schronisko im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn w Szczodrem – prowadzone przez TPBA Koło Wrocławskie, ul. Trzebnicka 28, 55-090 Długołęka, tel. 71 39 98 612
 • Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie prowadzony przez Stowarzyszenie „Nadzieja”, ul. Pieszycka 32, 50-537 Wrocław, tel. 71 39 25 912
 • Dom Ciepła – ośrodek wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie „Plus Minus”, ul. Reymonta 8, 50-225 Wrocław, tel. 71 32 91 039
 • Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie – prowadzony przez Stowarzyszenie „Pierwszy Krok”, ul. Jedności Narodowej 187a, 54-310 Wrocław, tel. 71 34 20 068
 • Centrum Wsparcia – ośrodek wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Lelewela 23/2, ul. Prosta 46/7, Wrocław, tel. 71 34 12 897
 • Dom dla kobiet – ośrodek wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy „Akson”, ul. Gliniana 28/30, 50-525 Wrocław, tel. 71 36 71 415
 • Dom dla Matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – ośrodek wparcia prowadzony przez Stowarzyszenie „Misja Dworcowa”, ul. Pomorska 16b, 50-217 Wrocław, tel.71 32 10 550
 • Dom Integracji – ośrodek wsparcia prowadzony przez Fundację „Homo Sacer”, ul. Kilińskiego 36/5, 50-264 Wrocław, tel. 531 261 278
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy – prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy „Akson”, ul. Bora-Komorowskiego 31, 51-210 Wrocław, tel. 71 73 60 682
 • Ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności, ul. Gajowicka 62 we Wrocławiu, tel. 530 712 650. Ogrzewalnia jest czynna w okresie jesienno-zimowym.
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej (dla rodzin z doświadczeniem przemocy), ul. Rydgiera 43A, tel. 71 79 64 085 – całodobowy. O przyjęciu do placówki decyduje opiekun dyżurujący/kierownik w placówce.

Jadłodajnie

 • Caritas Centrum Socjalne Archidiecezji Wrocławskiej, ul. Słowiańska 17, 50-234 Wrocław, tel. 71 37 21 986
 • Jadłodajnia przy Klasztorze Franciszkanów,  Al. Kasprowicza 26, 51-349 Wrocław, tel. 71 32 735 93
 • Fundacja „Sancta Familia”, ul. Monte Cassino 64,51-681 Wrocław, tel. 71 34 83 230
 • Fundacja Weźpomóż.pl ul. Poznańska 48 (teren dawnej jednostki wojskowej) – podstawowe pakiety żywnościowe w formie paczki oraz odzież.

Odzież

 • Polski Czerwony Krzyż, ul. Bujwida 34, 50-368 Wrocław, tel. 71 32 80 254
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Dubois 11/13, 50-208 Wrocław, tel. 71 32 87 073
  – odzież wydawana jest we wtorki w godz. 10.00-14.00
  – porady prawne udzielane są w czwartki w godz. 10.00-14.00

Łaźnie

 • ul. Katedralna 7, 50-328 Wrocław, tel. 71 32 71 316.  Łaźnia jest czynna w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 6.00-14.00 (łaźnia damsko-męska).
 • ul. Małachowskiego 15, 50-422 Wrocław, tel. 71 71 73 425. Łaźnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00 (łaźnia męska).

Streetbus

Na początku listopada 2023 roku na wrocławskie ponownie wyjechał Streetbus, by nieść pomoc osobom w kryzysie bezdomności. W specjalnym autobusie można się ogrzać, zjeść gorącą zupę, a także otrzymać potencjalną ścieżkę pomocy. Pojazd jeździ codziennie tą samą trasą, aż do wiosny 2024 roku.

Tak samo, jak w poprzednich latach, autobus rozpoczyna swoją działalność codziennie o godzinie 20:00 ma przystanku przy ul. Sieradzkiej, gdzie stacjonuje do godz. 20:25. Następne postoje to:

 • godz. 20:35 Hallera („na życzenie”),
 • godz. 20:40 FAT („na życzenie”),
 • godz. 20:42-21:12 Bzowa – Centrum Zajezdnia (przystanek stały),
 • godz. 21:19 pl. Orląt Lwowskich („na życzenie”),
 • godz. 21:30 Galeria Dominikańska („na życzenie”),
 • godz. 21:40 pl. Grunwaldzki („na życzenie”),
 • godz. 21:45-22:15 Katedra (przystanek stały),
 • godz. 22:20 Kościuszki („na życzenie”),
 • godz. 22:30-23:00 Sucha (przystanek stały),
 • godz. 23:15 Zaporoska – Ogrzewalnia (przystanek stały).

 

Foto: Pixabay