Mosty Uniwersyteckie łączą Stare Miasto i Nadodrze. 90-letnie przeprawy wymagają remontu nie tylko ze względu na chęć poprawy estetyki, ale przede wszystkim z konieczności naprawy elementów warunkujących ich dalsze użytkowanie. Planowane prace nie będą powodować utrudnień dla ruchu samochodowego i komunikacji zbiorowej.

W 2016 roku wyremontowano jezdnię, torowisko i oświetlenie drogowe. Teraz przyszedł czas na chodniki, balustrady oraz konstrukcję obiektów od spodu.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz rowerzystów, zaplanowano następujące prace:

 • wydzielenie indywidualnych potoków ruchu dzięki zastosowaniu różnego rodzaju nawierzchni,
 • zastąpienie istniejącej nawierzchni chodników płytami granitowymi uszorstnionymi w części pieszej,
 • ułożenie nawierzchni bitumicznej w części rowerowej.

Jeżeli chodzi o prace związane z konstrukcją, obejmą one:

 • naprawę podpór,
 • wykonanie nowej płyty podchodnikowej,
 • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych,
 • oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych,
 • wymianę blach gzymsowych,
 • oczyszczenie, konserwację łożysk, dolnych i górnych blach łożysk oraz regulację samych łożysk,
 • naprawę i uzupełnienie brakujących elementów poręczy wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym całości balustrad stalowych i kamiennych,
 • wymianę opraw oświetleniowych iluminacji obiektu.

Termin składania ofert w ramach przetargu upływa 29 stycznia 2024 roku. Wybrany wykonawca będzie miał 18 miesięcy na realizację inwestycji.

 

Foto: mat. prasowe