Fala kulminacyjna tzw. powodzi tysiąclecia dotarła do Wrocławia 12 lipca 1997 roku. Specyficzny przebieg Odry sprawił, że prawie połowa powierzchni miasta znalazła się wtedy pod wodą, która ostatecznie ustąpiła dopiero na początku sierpnia. Na pamiątkę walki mieszkańców z żywiołem, przy Mostach Trzebnickich stanął dziękczynny krzyż.

Kilkumetrowy, stalowy krzyż dziękczynny powstał z inicjatywy franciszkanów prowadzących parafię św. Antoniego na Karłowicach. Jest znakiem wiary, nadziei i pojednania. Jednocześnie upamiętnia walkę mieszkańców Karłowic o ocalenie swojej dzielnicy przed zalaniem podczas powodzi tysiąclecia w 1997 roku.

Krzyż został wzniesiony rok po powodzi, na wysokości trzeciego i czwartego przęsła Mostu Trzebnickiego Północnego. Niebieskim kolorem zaznaczono na nim poziom wody z 12 i 13 lipca 1997 roku, co pozwala na zobrazowanie sobie, jak silny był żywioł.

Przy krzyżu znajduje się również pamiątkowa tablica, na której umieszczono napis: „Bogu Najwyższemu z podziękowaniem, a ludziom ku nadziei. Wrocław – Karłowice, 28.05.98”.

 

Foto: Zbiory Fotopolska