Funkcjonowanie wrocławskiej komunikacji miejskiej jest cały czas udoskonalane. Co roku powstaje również plan, w ramach którego zmieniane są trasy poszczególnych linii autobusowych oraz zwiększana jest częstotliwość ich kursowania.

Jeżeli chodzi o 2021 rok, planowane wprowadzenie następujących zmian dotyczących komunikacji autobusowej:

  • osiedle Krzyki, Oporów i Gaj: przedłużenie linii 143 do pętli na Tarnogaju,
  • osiedle Krzyki i Oporów: wydłużenie linii 132 od przystanku Poczta Polska do pętli Oporów,
  • osiedle Lipa Piotrowska i Psie Pole: połączenie linii 111 i 141, co pozwoli na bezpośrednie połączenie Lipy Piotrowskiej z Psim Polem,
  • osiedle Maślice: przedłużenie linii 123 do ulicy Lotniczej,
  • osiedle Brochów: zwiększenie częstotliwości linii 114,
  • Szpital ul. Fieldorfa: dodatkowe kursy linii 102 w dni wolne.

Zmiany będą wprowadzane etapami, a ich realizacja uzależniona będzie od niektórych inwestycji, które zostały zaplanowane na 2021 rok.

Tekst: CWC