Projekt budżetu miasta na 2021 rok przewiduje dochody na poziomie 5,4 mld zł, czyli o ponad 50 mln zł więcej niż ubiegłoroczny plan budżetowy. Największe wpływy będą stanowiły dochody własne w wysokości 3,5 mld zł. Obejmują one m.in. wpływy z podatków i opłat, dochody z majątku, z usług oraz udziały w PIT i CIT. Łącznie stanowią one ok. 65% wszystkich dochodów miasta.

Projekt budżetu zakłada, że przyszłoroczne dochody z PIT wyniosą ponad 1,5 mld zł. Wpływy z pozostałych podatków wzrosną o 1% względem zeszłego roku i wyniosą 638 mln zł. Zmaleją natomiast dotacje z budżetu państwa – z 941 mln zł (plan 01.01.2020 r.) do 879 mln zł (projekt budżetu 2021). Projekt zakłada również dochody ogółem per capita (na każdego mieszkańca Wrocławia) na poziomie 8377 zł.

Zgodnie z projektem wydatki będą kształtowały się na poziomie 5,9 mld zł. 81% wydatków, czyli niespełna 4,8 mld zł, to wydatki bieżące, czyli stałe koszty funkcjonowania miasta. To pieniądze przeznaczone m.in. na funkcjonowanie placówek oświatowych i wynagrodzenia dla nauczycieli, obsługę komunikacji zbiorowej, wypłatę świadczeń (m.in. w ramach programu Rodzina 500+), utrzymanie dróg i oczyszczanie miasta, działalność instytucji kultury i utrzymanie zieleni.

Warte podkreślenia są wydatki inwestycyjne – łącznie aż 1,047 mld zł. Są one wyższe, niż w ostatnich latach. Planowany deficyt wyniesie 525 mln złotych.

 

Koronawirus a finanse miasta – niższe dochody i wyższe wydatki

Od ogłoszenia w marcu stanu epidemii w Polsce, Urząd Miejski Wrocławia zanotował, jak dotąd, ok. 170 mln zł rzeczywistego ubytku w finansach miasta. Największa strata to dochody z PIT – 77 mln zł, wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej – 40 mln zł oraz z podatku od nieruchomości – 36 mln zł. Miasto szacuje również, że ubytek dochodów z CIT (względem planów budżetowych) będzie wynosił do końca roku ok. 10 mln zł. Niższe będą również wpływy ze sprzedaży mienia – na koniec roku mogą wynieść nawet o 75 mln zł mniej niż plan na 2020 rok.

Epidemia koronawirusa przyczynia się również do większych, nieoczekiwanych wydatków bieżących. Są one związane m.in. z zapewnieniem środków ochrony i dezynfekcji oraz specjalistycznego sprzętu. Wszystko po to, by w tym wyjątkowo trudnym czasie szpitale, szkoły, służby czy Centra Obsługi Mieszkańca mogły działać bezpiecznie i zgodnie z obostrzeniami związanymi ze stanem epidemii. Łączne wydatki miasta na walkę z koronawirusem mogą do końca roku wynieść ok. 100 milionów złotych.

Wrocław przeznaczył już ok. 11 mln zł na bezpieczeństwo i wsparcie mieszkańców. Kolejne 7 mln zł zostało przekazane na zakup sprzętu dla siedmiu szpitali. Wsparcie i wydatki służb to wydatki rzędu 5,6 mln zł.
Z kolei Wparcie Centrów Obsługi Mieszkańców UMW i miejskich jednostek wynosi już 4,4 mln zł, a szkół przedszkoli i żłobków – 4 mln zł.

1/9

 

Plany na przyszły rok:

Infrastruktura

Miasto nie rezygnuje z nowych projektów infrastrukturalnych mając świadomość, że wpływają one pośrednio na miejsca pracy, lokalne łańcuchy dostaw, ale także są źródłem dochodów podatkowych.

Wydatki związane z transportem i łącznością będą wynosiły niespełna 1,3 miliarda zł. Niezmiennie, priorytetem miasta jest kształtowanie zrównoważonej mobilności – stąd też szereg planowanych inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową czy komunikacją zbiorową – budowa tramwaju na Popowice (105 mln zł), realizacja TAT na Nowy Dwór (93 mln zł), przebudowa Mostów Pomorskich (21 mln zł), przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 – Obornickiej, Pęgowskiej, Zajączkowskiej oraz Pełczyńskiej (30 mln zł). Kontynuowana będzie #Torywolucja, czyli seria remontów torowisk i wymiany rozjazdów. W 2021 roku zrealizowanych zostanie 16 kolejnych prac, m.in. na pl. Jana Pawła II, pl. Strzegomskim, ul. Hallera oraz ul. Legnickiej. Łączne nakłady bieżące na MPK wyniosą w przyszłym roku ponad 460 mln zł (to wzrost względem 2018 roku o ponad 106 mln zł).

W przyszłym roku rozpoczęte zostaną prace związane z budową Alei Wielkiej Wyspy (na jej realizację w projekcie budżetu ujęto 88 mln zł) i oraz Mostów Chrobrego, na których znajdzie się również torowisko pod planowane nowe połączenie tramwajowe do Swojczyc (45 mln zł). W budżecie zapisano także 56 mln zł na realizację Osi Zachodniej, czyli drugiego etapu budowy obwodnicy Leśnicy. Projekt budżetu ujmuje także blisko 23 mln zł na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Racławickiej. Remonty czekają z kolei m.in. Most Zwierzyniecki oraz wiadukt na ul. Kowalskiej.

Wciąż rozwijać się będzie także infrastruktura rowerowa. To m.in. trasy wzdłuż ul. Swobodnej, na fragmencie od ul. Jedności Narodowej do Poniatowskiego, ul. Małachowskiego oraz ul. Żagańskiej (od Zgorzeleckiej do Ścinawskiej).

Edukacja

Łączne wydatki związane z oświatą i wychowaniem wyniosą 1,571 miliarda złotych. Pieniądze przeznaczone są również m.in. na edukacyjną opiekę wychowawczą. To ponad 26% całego budżetu. Planowana kwota subwencji oświatowej Wrocławia na 2021 rok, 760 mln zł, to niespełna połowa wszystkich szacowanych wydatków związanych z edukacją.

Niestety subwencja z ogólnopolskiego budżetu nie pokryje kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Stąd te koszty są przerzucone na budżet miasta.

Zieleń i ekologia

Projekt budżetu zakłada wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska na poziomie 432 mln zł. We Wrocławiu powstaną kolejne tereny zielone – m.in. Park Lesława Węgrzynowskiego przy ul. Kolejowej (2,6 mln zł), skwery oraz zieleńce. W ramach II etapu projektu Grow Green, zagospodarowane zostaną kolejne ołbińskie podwórka. Planowany budżet na realizację tych zadań to 3,4 mln zł.  W przyszłym roku kontynuowane będą także programy Wrośnij we Wro, Złap Deszcz, FoodSHIFT 2030 oraz Szare na Zielone.

Jednym z priorytetów jest realizacja miejskiego programu wymiany źródeł ogrzewania (40 mln zł – zapisane w dziale Gospodarki Mieszkaniowej) w ramach kampanii „Wrocław bez Smogu”. Zlikwidowanych zostanie dzięki temu 1450 kopciuchów i innych pieców na paliwo stałe. Wymiana źródeł ogrzewania w zasobie Zarządu Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskich Mieszkań to koszt 36,5 mln złotych.

Społeczeństwo

Projekt przyszłorocznego budżetu przewiduje m.in. ponad 36 mln zł na realizację zadań Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (budowa projektów z poprzednich lat i przyszłoroczne WBO).

Źródło: materiał prasowy