Wrocławska Ekostraż poszukuje miejsc przyjaznych dla jeży, w których podopieczni organizacji rozpoczną swoje nowe jeżowe życie. Sprawdź, czy też możesz pomóc sympatycznym zwierzakom wrócić na wolność.

Poszukiwane są osoby posiadające własny ogród czy działkę we Wrocławiu lub okolicach, które chciałyby pomóc jeżom po okresie ich rehabilitacji oraz leczenia poprzez zapewnienie im miejsca, w którym mogłyby być bezpieczne i funkcjonować w naturalnych warunkach.

Warunkiem zaakceptowania miejsca, gdzie miałby zostać wypuszczony jeż, jest spełnienie poniższych kryteriów:

  • Potwierdzone występowanie jeży europejskich w okolicy.
  • Brak szlaków komunikacyjnych o znacznym natężeniu ruchu.
  • Teren nie może być zalewany okresowo przez wodę, nie mogą znajdować się też na nim zbiorniki wodne o stromych brzegach.
  • Teren musi być zaniedbany pielęgnacyjnie – mile widziane chaszcze i wszelkie naturalne schronienia dla jeży.
  • Nie może być to zamknięty ogród – możliwość przejścia, swobodnego przemieszczania się i migrowania.
  • Na terenie nie mogą być stosowane chemiczne środki ochrony roślin, a wszelkie ewentualne zabiegi pielęgnacyjne, w tym koszenie, odbywać się muszą z zachowaniem szczególnej ostrożności i uwagi.
  • Istnieje możliwość (i chęć!) dbania o jeże – np. karmnik, budka bytowa, wystawienie karmy i koniecznie miseczki z wodą.

Jeżeli wszystkie powyższe warunki są spełnione, wystarczy skontaktować się mailowo z Ekostrażą (info@ekostraz.pl) i przesłać adres, krótki opis zaproponowanego miejsca oraz kilka zdjęć.

 

Foto: Pixabay