Poziom zanieczyszczenia powietrza w poniedziałkowy poranek był we Wrocławiu najwyższy na świecie. Miasto stu mostów zajęło pierwsze miejsce w globalnym smogowym rankingu dużych miast według IQAir.

Ranking najbardziej zanieczyszczonych dużych miast jest tworzony na podstawie indeksu jakości powietrza (AQI), który obejmuje przede wszystkim poziom pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10, ale także niektórych zanieczyszczeń gazowych – dwutlenku siarki (SO2), ozonu (O3), tlenku azotu (NO), tlenku węgla (CO) i benzenu, które najczęściej są wynikiem spalania paliw.

Ocena jakości powietrza przebiega w 6-stopniowej skali, która opisuje wpływ zanieczyszczeń na ludzkie zdrowie:

  • BARDZO DOBRY (0-50) – oznacza bardzo dobrą jakość powietrza. Nie istnieje realne zagrożenie dla zdrowia podczas wykonywania jakichkolwiek aktywności na zewnątrz.
  • DOBRY (50-100) – oznacza zadowalającą jakość powietrza. W takim przypadku zanieczyszczenia nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub ryzyko jest niewielkie.
  • UMIARKOWANY (101-150) – oznacza akceptowalną jakość powietrza, ale zanieczyszczenie może być zagrożeniem dla osób szczególnie wrażliwych.
  • DOSTATECZNY (151-200) – oznacza dostateczną jakość powietrza. Zanieczyszczenie stanowi już zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla grup wrażliwych.
  • ZŁY (201-300) – oznacza złą jakość powietrza. Zanieczyszczenie jest na tyle duże, że najlepiej zupełnie zrezygnować z uprawiania sportu na wolnym powietrzu.
  • BARDZO ZŁY (>300) – oznacza bardzo złą jakość powietrza, która powoduje problemy ze zdrowiem. Przebywanie na zewnątrz należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Wartość indeksu jakości powietrza w poniedziałek 11 października przed godziną 10:00 wyniosła we Wrocławiu 179, zatem wrażliwe osoby mogą już odczuwać negatywne skutki zanieczyszczenia. W pierwszej dwunastce rankingu znalazły się także inne polskie miasta: Kraków na czwartym miejscu z wartością indeksu 157 oraz Poznań na dziesiątym miejscu z wartością indeksu 123.

 

Ranking: IQAir