Grupa ORPEA Polska sp. z o.o., zarządzająca obiektem znajdującym się przy ul. Pułaskiego/Traugutta we Wrocławiu, podpisała 18 sierpnia 2020 r. kontrakt ze spółką Hochtief Polska S.A. na realizację Domu opieki Rezydencja Święta Jadwiga.

Umowa obejmuje przebudowę i rozbudowę zespołu trzech czterokondygnacyjnych obiektów zlokalizowanych w historycznym kompleksie klasztorno-szpitalnym. Prace budowlane dotyczyć będą budynków oznaczonych literami „B” oraz „C” oraz części budynku „A” (na piętrach 1 i 2). Na styku budynków „A” i „B’”, w narożu, powstaną pomieszczenia techniczne oraz rampa zjazdowa, które połączą Dom opieki oraz Bonifraterskie Centrum Zdrowia.

 

W Domu opieki Święta Jadwiga znajdzie się 135 łóżek w 84 pokojach. Inwestycja będzie mieć ponad 7,1 tys. m kw. powierzchni całkowitej i blisko 6 tys. m kw. powierzchni użytkowej netto. Obiekt ma zostać oddany do użytku wiosną 2022 roku.

 

Obiekt przy ul. Pułaskiego/Traugutta znajduje się pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Budynek „A” wpisany jest do rejestru zabytków, a obiekty „B” i „C” – do ewidencji zabytków.

Wizualizacje: ORPEA Polska
Foto główne: Zbiory Fotopolska