W poniedziałek (21 marca), po trwającym kilka lat remoncie, odbędzie się uroczyste otwarcie Auli Leopoldyńskiej – barokowej sali reprezentacyjnej zlokalizowanej na terenie gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. W wydarzeniu będzie można wziąć udział zarówno osobiście, jak i śledząc transmisję online.

Prace konserwatorskie były prowadzone w Auli przez 6 lat. W ramach remontu odnowiono m. in. freski, sztukaterię czy rzeźby, dzięki czemu zabytkowe pomieszczenie odzyskało swój dawny blask. Nad wszystkimi pracami czuwali konserwatorzy zabytków, którzy przed ich rozpoczęciem przeprowadzili badania mające na celu ustalenie oryginalnego wyglądu poszczególnych elementów Auli. Remont kosztował ok. 7 mln złotych, a większość środków pochodziła z budżetu miasta Wrocławia.

Podczas oficjalnego otwarcia XVIII-wiecznej sali, które rozpocznie się 21 marca o godzinie 12:00, wystąpi uniwersytecki chór Gaudium pod dyrekcją maestro Alana Urbanka oraz zespół solistów Ricordanza Filharmonii Uniwersyteckiej pod dyrekcją ukraińskiego wirtuoza skrzypiec Wiktora Kuznetsova, którzy wykonają utwory Paganiniego, Mozarta czy Bacha.

Jak informuje Uniwersytet Wrocławski, wstęp na uroczystość i koncert muzyki poważnej jest darmowy, ale osoby chcące wesprzeć obywateli Ukrainy, będą mogły wpłacać datki na rzecz fundacji, której przedstawiciele wezmą udział w wydarzeniu. Dochód z biletów z pierwszego miesiąca odwiedzin w Auli Leopoldina, będzie natomiast przeznaczony na wsparcie dla ukraińskich studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Aula Leopoldina
Adres: plac Uniwersytecki 1
Uroczyste otwarcie: poniedziałek (21 marca), godz. 12:00

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu