We wrocławskich szkołach i przedszkolach uczniowie poznają Konstytucję RP w ramach realizacji podstawy programowej. To część działań edukacyjnych przygotowujących młodych wrocławian do życia w społeczeństwie obywatelskim, szanującym prawa i wolności człowieka.

Lekcje o Konstytucji RP przeznaczone są dla dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas zajęć nauczyciele mówią m.in. o roli i znaczeniu konstytucji w życiu obywatela oraz o jej poszczególnych zapisach.

To ważne, aby młodzi wrocławianie znali Konstytucję RP oraz wynikające z niej prawa i obowiązki. Ten dokument dotyczy bowiem każdego z nas, bez wyjątku. A szkoły i przedszkola to miejsca, gdzie taka wiedza powinna być zgłębiana – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Tematyka zajęć:

przedszkola i edukacja wczesnoszkolna: tematyka Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przejawia się w poznawaniu zasad, norm i świąt narodowych,
w klasach 4-8 szkoły podstawowej: tematyka Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poruszana jest na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, godzinach wychowawczych, a nawet na języku polskim,
w szkołach ponadpodstawowych: tematyka Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poruszana jest na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, godzinach wychowawczych, w niewielkim zakresie na języku polskim, przedsiębiorczości, a także na etyce (w zakresie praworządności i praw człowieka).

Liczbę godzin z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w tygodniu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2019 poz. 639).

Nauczyciele otrzymali scenariusze takich zajęć. Jednak specyfika i forma ich przeprowadzania zależy już indywidualnie od prowadzącego – podkreśla Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji UM Wrocławia. – Oczywiście zakres tematyczny dostosowany jest do wieku dzieci oraz ich zainteresowań – dodaje.

Zakres zajęć

Zgodnie z wymogami podstawy programowej te zajęcia prowadzone są w zasadzie nieustająco, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i przede wszystkim bardzo dumni, że nasi uczniowie znakomicie znają konstytucję – opowiada Anna Skubisz, nauczycielka w XII LO we Wrocławiu.

Podczas zajęć licealiści uczą się m.in. o wszelkich zasadach konstytucyjnych i kwestiach związanych z ochroną praw, swobód i wolności obywatelskich. Do tego poznają obowiązki obywateli w stosunku do państwa oraz zakres działania instytucji powołanych w celu ochrony praw obywatelskich.

Interesuję się prawem obowiązującym w Polsce, a lekcje prowadzone w mojej szkole umożliwiają mi zapoznanie się m.in. z Konstytucją RP. Ostatnio poruszaliśmy tematy dotyczące stanów nadzwyczajnych – mówi Mikołaj, uczeń XII LO we Wrocławiu.

Scenariusze zajęć „Konstytucja” opracowało Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

Źródło: mat. prasowe UM / Foto: Pixabay