Zarząd Zasobu Komunalnego zaprezentował wizualizacje związane z zagospodarowaniem jednego z podwórek na wrocławskim Szczepinie. Realizacja projektu, który powstał dzięki konsultacjom z mieszkańcami, rozpocznie się tuż po znalezieniu wykonawcy. Przetarg ma zostać ogłoszony w najbliższym czasie.

Remont dotyczy podwórka w obrębie ulic: Zachodnia, Zielonogórska, Ścinawska i Lubińska.

Na tym osiedlowym wnętrzu pojawi się strefa dla seniorów oraz nowoczesny plac zabaw dla dzieci. Najmłodsi będą mogli korzystać z wyjątkowych urządzeń zabawowych. Będą to między innymi: skarpa z tunelami, gry posadzkowe na ziemi, trampoliny, elementy do wspinania – to rozbudzi wyobraźnię najmłodszych mieszkańców Wrocławia. Na placu nie zabraknie również huśtawek typu „bocianie gniazdo”, czy piaskownicy – wylicza Zarząd Zasobu Komunalnego.

W podwórkowej przestrzeni pojawią się ławeczki, kosze na śmieci, oświetlenie, pole do gry w koszykówki czy stoliki do gry w szachy. Wykonawca zbuduje chodniki i ciągi piesze, a także wykona nowe nasadzenia, tak by okolica stała się bardziej zielona.

Zajmiemy się również rewitalizacją miejsca zbiórki odpadów. Po remoncie mieszkańcy będą korzystali z bardziej nowoczesnych koszy z możliwością otwierania pojemników za pomocą dźwigni nożnej – dodaje ZZK.

Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków Funduszu Osiedlowego Rada Osiedla Szczepin.

 

Wizualizacje: Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu