Remonty wrocławskich podwórek cały czas trwają – niektóre z nich czekają w kolejce na metamorfozę, a inne już cieszą oczy mieszkańców. W grupie tych drugich znalazł się teren między blokami w kwartale ulic: Paulińskiej, Pomorskiej, Nobla i Rydygiera. Zarząd Zasobu Komunalnego zakończył tam swoje prace.

Mimo niewielkiej przestrzeni, lista zrealizowanych zadań jest dosyć długa. Wśród nich można wymienić m.in.:

  • wykonanie odwodnienia terenu, dzięki któremu część wód opadowych będzie zasilać zieleńce,
  • zorganizowanie miejsca gromadzenia odpadów – teraz jest uporządkowane i wkomponowane w przestrzeń, dzięki różom pnącym nasadzonym przy osłonach na kontenery,
  • wykonanie dróg dojazdowych i chodników dla pieszych,
  • stworzenie miejsca do odpoczynku z ławeczką,
  • montaż elementów małej architektury, takich jak stojaki na rowery i małe kosze na śmieci, a także montaż oświetlenia,

ZZK wykonał również liczne nasadzenia, w tym dwa nowe graby kolumnowe i cztery świerki białe. Powstały także rabaty, a w nich niemal 300 szt. krzewów, 500 szt. bylin oraz 60 szt. traw ozdobnych, a jedną ze ścian przy wjeździe na podwórko pokryje winorośl japońska o dużych ciemnozielonych liściach, które jesienią będą przebarwiać się na kolor czerwony.

Koszt prac to prawie 870 tysięcy złotych.

 

Foto: mat. ZZK Wrocław