Już niebawem rozpocznie się kolejna inwestycja w ramach projektu Zielona Sieć Rowerowo-Piesza Wrocławia, zgłoszonego do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Tym razem dotyczy ona stworzenia połączenia rowerowego umożliwiającego dojazd od placu Nankiera do Bulwaru Dunikowskiego.

Do przetargu ogłoszonego przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zgłosiła się jedna firma – ELEKTROTIM S.A. i to ona zrealizuje inwestycję, której koszt to ponad 120 tysięcy złotych.

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania dwukierunkowych przejazdów rowerowych wyznaczonych przy istniejących przejściach dla pieszych oraz ciągu rowerowego od pl. Nankiera do ul. Grodzkiej, równolegle do istniejącego chodnika przy budynku Instytutu Filologii Germańskiej.

Poza opracowaniem koncepcji rozprowadzenia ruchu, a następnie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawca musi również uzyskać wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje pozwalających na zrealizowanie projektu.

Termin realizacji inwestycji to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Foto: mat. ZDiUM Wrocław