Już 16 stycznia 2023 r. ruszy kolejna edycja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Wartość tegorocznego WBO wynosi 31 mln złotych, z czego 21 mln zł zostanie przeznaczonych na realizację projektów ponadosiedlowych, a 10 mln zł na realizację projektów osiedlowych. Głosowanie na projekty zakończy się 9 października 2023 roku.

Dzięki WBO na terenie miasta zrealizowanych zostało już wiele inwestycji, które ułatwiają, a także umilają życie mieszkańców. Poszczególne projekty dotyczą takich obszarów jak: zieleń/rekreacja, rewitalizacja, sport, place zabaw czy inwestycje piesze/rowerowe.

Do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 można zgłaszać projekty, które są zgodne z prawem i ogólnodostępne. Każdy, kto złoży projekt do WBO, staje się jego Liderem. Lider określa wartość projektu oraz kategoryzuje, czy jest to projekt osiedlowy, czy ponadosiedlowy. Każdy Lider może zgłosić dowolną liczbę projektów. Planowane inwestycje muszą być użyteczne i łatwe w obsłudze dla wszystkich, w tym dla osób niepełnosprawnych i starszych.

W przypadku projektów osiedlowych, czyli dotyczących jednego osiedla, maksymalna wartość każdego z nich to 1 mln zł. Jeżeli chodzi o projekty ponadosiedlowe, wykraczające poza obszar jednego osiedla, maksymalna wartość każdego z nich to 3 mln zł.

Zwycięskie projekty zostaną wybrane w ramach głosowania mieszkańców. Aby dany pomysł mógł wygrać, musi uzyskać min. 100 głosów.

Szczegółowy harmonogram WBO 2023 jest następujący:

  • składanie projektów: 16.01 – 13.02.2023,
  • pierwszy etap oceny projektów: 13.02 – 31.05.2023,
  • publikacja wyników pierwszej oceny projektów: 01.06.2023,
  • konsultacje projektów: 01.06 – 03.07.2023,
  • drugi etap oceny projektów: 04.07 – 22.08.2023,
  • publikacja wyników drugiej oceny projektów: 23.08.2023,
  • możliwość składania odwołań: 23.08 – 30.08.2023,
  • publikacja listy projektów ocenionych pozytywnie po odwołaniach: niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich ewentualnych odwołań,
  • publikacja ostatecznej listy projektów pod głosowanie: po upływie czwartego dnia od publikacji listy projektów ocenionych pozytywnie po odwołaniach,
  • głosowanie na projekty WBO 2023: 22.09 – 09.10.2023.

 

Foto: Facebook/Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk