Spółka Wrocławskie Inwestycje rozstrzygnęła postępowanie dotyczące opracowania koncepcji kładki pieszo-rowerowej nad fosą, łączącej ul. Podwale ze Wzgórzem Partyzantów. Dokumentacja ma powstać w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z biurem projektowym.

Kładka ma mieć ok. 60 metrów i 4 metry szerokości. Zaplanowane zostanie na niej oświetlenie. Objęta zostanie monitoringiem. Wybrane biuro projektowe przygotuje dwie koncepcje wariantów przeprawy. Każdy z dwóch wariantów kładki pieszo-rowerowej należy zróżnicować formą architektoniczną, materiałami konstrukcyjnymi oraz posadowieniem wynikającym z konstrukcji obiektu – opisują Wrocławskie Inwestycje.

Finalny projekt musi zostać skonsultowany z wojewódzkim konserwatorem zabytków, ponieważ teren, na którym powstanie kładka znajduje się w ewidencji.

Wybrany w ramach przetargu wykonawca to firma Asecon. Spółka złożyła ofertę cenową w wysokości 148 707 złotych.

kladka fosa miejska 2

Foto: mat. Wrocławskie Inwestycje