Przy ulicy Aleksandra Hercena 1 znajduje się bardzo ciekawy budynek. Ta przybudówka charakteryzuje się innym położeniem od pozostałej linii kamienic. Budynek pochodzi z ok 1913 roku. Najpierw znajdował się tu zakład introligatorski, następnie warsztat kowalski, a także wulkanizacja.

Obecnie budek porośnięty jest roślinnością i wynajęty został prawdopodobnie pod mały warsztat / magazyn. Na przodzie możemy zauważyć „zewnętrzną” klatkę schodową.

Foto: Fotopolska