Funkcjonariusze z wrocławskiej Komendy Miejskiej Policji rozpoczęli już działania pomocowe w ramach tegorocznej akcji „Zima”. Policjanci przede wszystkim kontrolują miejsca przebywania osób, których życie i zdrowie może być zagrożone skutkami niskich temperatur. 

Jak co roku w okresie jesienno-zimowym, wrocławscy policjanci prowadzą działania w ramach ogólnopolskiej akcji „Zima”. Obejmują one różnego rodzaju czynności, w tym m.in. prewencyjne kontrole miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Sprawdzane są dworce, ogródki działkowe, klatki schodowe, opuszczone budynki mieszkalne kontrolując, czy nikt nie potrzebuje pomocy. Gdy funkcjonariusze spotkają osoby, informują je o adresach ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych, a także o miejscach, w których mogą oni zjeść darmowy posiłek. W razie konieczności policjanci przewożą potrzebujących do ośrodków pomocowych, a także współpracują z innymi służbami oraz instytucjami pomocowymi – informuje Zespół Komunikacji Społecznej z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Policjanci apelują, by szczególną uwagę zwracać na osoby nietrzeźwe, przebywające samotnie na dworze. Ze względu na mocne odurzenie alkoholem ich percepcja może być znacznie zaburzona, w wyniku czego mogą nie odczuwać mrozu. Konsekwencją takich sytuacji mogą być odmrożenia, a nawet śmierć z wychłodzenia.

Na uwagę zasługują również wszystkie osoby w trudnej sytuacji życiowej, które nie posiadają środków na opłacenie ogrzewania, a także osoby nieporadne. Osoby samotne oraz osoby w podeszłym wieku również są objęte działaniami prewencyjno-kontrolnymi.

Dlatego też prosimy wszystkich mieszkańców Wrocławia i powiatu wrocławskiego, którzy w swojej najbliższej okolicy mają osobę, co do której przypuszczają, że nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji, o przekazywanie takiej informacji do odpowiednich instytucji. Zgłoszenia takie można na przykład przekazać do Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej wrocławskiego MOPS, Policji, Straży Miejskiej czy pogotowiu ratunkowemu. Prosimy również o reakcję w każdym przypadku, w którym przy niskiej temperaturze zauważymy samotną osobę gdzieś na ławce w parku, lub śpiącą na przystanku. Nie przechodźmy obojętnie obok takiej sytuacji, bo od naszej reakcji może zależeć czyjeś życie – dodaje Zespół Komunikacji Społecznej z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

 

Foto: Pixabay