Od 10 lipca trwa remont prezbiterium w Katedrze Wrocławskiej na Ostrowie Tumskim, który spowoduje, że po ponad 70-latach do głównej wrocławskiej świątyni wróci słynny srebrny ołtarz biskupa Andreasa Jerina (1540-1596†), który obecnie mieści się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Według harmonogramu prace mają potrwać do końca obecnego roku.

W katedrze będą restaurowane sklepienia świątyni, ściany oraz zabytkowe części kamiennego wystroju architektonicznego. Przeprowadzone będzie również oczyszczanie oraz odgrzybianie całego prezbiterium, które posiada wysokość około 22 metrów, a szerokość 8,5 metra. W późniejszym czasie prace o charakterze konserwatorskim obejmą całe wnętrze Katedry Wrocławskiej.

Nadzór nad budową będzie sprawował syn słynnego wrocławskiego konserwatora zabytków Edmunda Małachowicza – Maciej Małachowicz, a nadzór konserwatorski – Sonia Stawowska. Obecnie znajdujący się w katedrze ołtarz “Zaśnięcia Panny Marii” później zostanie przeniesiony do Kolegiaty św. Krzyża.

Pomimo prac konserwatorsko – remontowych, Katedra Wrocławska dalej będzie czynna o stałych godzinach.

Tekst/foto: Grzegorz Szein

Foto ołtarza: Wikipedia