Zdrowie Pracowników, Pasażerów i ich rodzin jest najwyższą wartością dla nas wszystkich. Pozostaję w stałym kontakcie z Panem Prezydentem Jackiem Sutrykiem by na bieżąco reagować w sytuacji dynamicznych zmian w naszym otoczeniu – ogłosił dziś Krzysztof Balawejder – Prezes Zarządu MPK

Krzysztof Balawejder wydał dziś oświadczenie:

1. Dziś od godziny 12.45 zawieszone zostało funkcjonowanie „ciepłych przycisków”. Drzwi we wszystkich pojazdach będą otwierane przez prowadzących.
2. Dziś od godziny 23.00 wszystkie autobusy wyjeżdżające z zajezdni będą miały zablokowane pierwsze drzwi oraz wydzieloną strefę buforową pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem pasażerskim (jak na zdjęciach)
3. Dziś od godziny 23.00 nie będą funkcjonować tablice obsługiwane ręcznie wskazujące numer linii na lewej burcie pojazdu.
4. Powyższe decyzje dotyczą także autobusów podwykonawców, spółek Mobilis i Michalczewski.
5. Na godzinę 19.30 zwołałem posiedzenie kadry kierowniczej MPK z udziałem przedstawicieli pracowników, podwykonawców, związków zawodowych celem omówienia aktualnej sytuacji.
6. Pozostaję w kontakcie z władzami innych spółek transportu komunalnego celem koordynacji dalszych działań.
7. Wraz z dyrektor ds. personalnych pozostajemy do dyspozycji wszystkich pracowników.

Foto: MPK Wrocław