W czwartek (21 września) ulica Ślęzoujście została otwarta dla kierowców, a Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zakończył prace obejmujące przebudowę wału oraz ulicy. Głównym celem inwestycji było skuteczne zabezpieczenie dotkniętych w czasie powodzi 1997 roku osiedli Maślice i Pracze Odrzańskie, a także modernizacja ulicy Ślęzoujście.

Prace nad koncepcją zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu Maślic rozpoczęły się już kilka lat temu. W ramach prowadzonych konsultacji już w 2019 roku Rada Osiedla zaopiniowała pozytywnie projekt planowanej inwestycji. Ze względu na znaczne koszty miasto zaczęło się starać o pozyskanie środków z innych źródeł. Zdecydowano o włączeniu inwestycji do Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW), który jest dofinansowany ze środków budżetu państwa, Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Funduszy Unijnych i realizowany przez PGW Wody Polskie.

Umowa na przebudowę wału przeciwpowodziowego zabezpieczającego osiedla Maślice i Pracze Odrzańskie oraz modernizację ulicy Ślęzoujście została podpisana 4 lipca 2022 roku w Centrum Aktywności Lokalnej na Maślicach, natomiast prace rozpoczęły się pod koniec sierpnia.

W ramach inwestycji ulica Ślęzoujście zyskała nową nawierzchnię, pojawił się chodnik dla pieszych i oświetlenie. Zamontowano także progi zwalniające oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h. Nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej umożliwiła włączenie tego fragmentu do Odrzańskiej Trasy Rowerowej.

Wartość inwestycji to 12,6 mln zł, z czego 8 mln zł to kwota pochodząca z budżetu Gminy Wrocław.

 

Foto: mat. ZDiUM