Od piątku 23 października, na terenie wrocławskiej galerii Dizajn, dostępna jest dla odwiedzających wystawa poświęcona jednemu z najstarszych wrocławskich symboli – literze W.

Wydarzenie będzie okazją do prześledzenia różnorodności projektowania i wykorzystania litery W na przykładzie ponad 70 projektów. Ekspozycja, składająca się z lightboxów, bazować będzie na tegorocznej publikacji poświęconej wrocławskim literom W o tytule V+V. Wademecum, wydanej przez Autora W. Twórcami tej kolekcji są Łukasz Walawender i Marian Misiak, wrocławscy projektanci i propagatorzy lokalnej kultury wizualnej. Aranżacja wystawy autorstwa Marty Smektały będzie nawiązywać do wcześniejszego projektu zorganizowanego przez galerię Dizajn BWA Wrocław – wykorzystane zostaną projekty Jakuba Szczęsnego pochodzące z wystawy Działania na terenie zaludnionym z 2013 roku. Kontynuowana będzie tym samym praktyka twórczego przeobrażania elementów scenograficznych, troszcząc się jednocześnie o minimalizację odpadów.

Litera W to ponadczasowy symbol Wrocławia, będąca swego rodzaju leitmotivem identyfikacji tego miasta, z którym czas najwyższy się utożsamić.

Wstęp na wystawę o tytule „Wspólne dobro: W” jest bezpłatny. Można ją oglądać do 3 stycznia, w godz. 11:00-18:00 od wtorku do niedzieli, w galerii Dizajn BWA przy ul. Świdnickiej 2-4.