W 2020 roku pod głosowanie w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego poddano 199 projektów,  z których przeważająca część tradycyjnie już dotyczyła zieleni, rekreacji (105 projektów) oraz podróży pieszych i rowerowych (36 projektów).

122 pomysły zostały zakwalifikowane jako osiedlowe, czyli mieszczące się w kwocie 750 tysięcy złotych, a 77 jako ponadosiedlowe – do 2 milionów złotych. Zgłoszonych w sumie było 413 inicjatyw, z czego część została wycofana przez liderów, część jest realizowana poza WBO bądź nie przeszła weryfikacji (projekt był niezgodny z zasadami WBO).

W sumie mieszkańcy oddali bardzo dużo, bo aż 95 206 głosów z czego 91 085 głosów ważnych. Od dwóch lat liczba głosów oddanych w WBO wzrasta (w 2018 roku było to niecałe 70 tysięcy, ale już w 2019 blisko 86,5 tysiąca). Warto też zauważyć, że liczba głosów oddana we Wrocławiu niewiele odbiega od liczby głosujących w Warszawie, gdzie w tym roku oddano nico ponad 109 tysięcy głosów.

Bezapelacyjnie zwyciężyły projekty zielone – wybrano ich aż 17, niewielką reprezentację mają również inicjatywy pieszo-rowerowe (2) oraz drogowe (1).

Podium należy do projektów ponadosiedlowych. W tym roku mieszkańcy wybrali do realizacji dwadzieścia koncepcji, spośród których niekwestionowanym zwycięzcą jest pomysł złożony z nr 7 ZIELONO MI – Etap 2. Parki, tereny zielone i rekreacyjne. LIPA PIOTROWSKA, PAWŁOWICE, WIDAWA, SOŁTYSOWICE, POLANOWICE – POŚWIĘTNE – LIGOTA, który zdobył aż 6148 głosów. Drugie miejsce należy do projektu nr 200 Zieleń i Sport we Wrocławiu – Gajowice, Maslice, Ołbin i Zakrzów – parki, rekreacja i zielone zakątki w całym mieście., który zdobył 5660 głosów. Ostatnie miejsce na podium należy do projektu nr 5 Park HENRYKOWSKI – #KolejNaZieleń – etap 2, na który głosy oddało 4431 mieszkańców. Natomiast wśród zgłoszeń osiedlowych, które zdobyły największą liczbę głosów należy projekt nr 193 EDUFUN – ETAP I: „Kozanowska Osada Przygody” z 3051 głosów, projekt nr 9 SWOJCZYCKI PARK CZARNA WODA – ETAP 3 z 3024 głosami oraz projekt 319 Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Idzikowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – progi spowalniające, zieleń. Ta propozycja zdobyła poparcie 2976 mieszkańców. Wszystkie zwycięskie projekty znajdują się w załączonej tabeli.

Wartość projektów WBO 2020 to 25 mln złotych, z czego 16 mln zł przeznaczono na realizację projektów ponadosiedlowych, zaś 9 mln zł – projektów osiedlowych. Projekt osiedlowy to taki, którego oddziaływanie obejmuje jedno osiedle, a jego maksymalna wartość to 750 tys. zł. Projekt ponadosiedlowy to projekt, którego oddziaływanie wykracza poza obszar jednego osiedla. Jego maksymalna wartość to 2 mln zł i może dotyczyć wyłącznie realizacji terenów zielonych, obiektów lub terenów rekreacyjnych i sportowych oraz zrównoważonej mobilności.

 

We wszystkich dotychczasowych edycjach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono już 4591 projektów, w głosowaniu brało udział 2502 projekty, a łącznie z tegorocznymi wygrało 410 za łączną sumę 170 750 000 zł. Na dzisiaj 344 projektów WBO jest już ukończonych, a 46 jest jeszcze w realizacji.

Foto: WBO