21 kwietnia 2021 roku do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wpłynął wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynku handlowo-usługowego zlokalizowanego przy ul. Świdnickiej 21-23, a mianowicie słynnego Solpolu. Pozytywna decyzja w sprawie rozbiórki zapadła natomiast 30 lipca 2021 roku. Aktualnie, wszystko wskazuje na to, że wyburzanie rozpocznie się już niebawem.

Choć wiele osób podejmowało próby ratowania charakterystycznego budynku, to jednak jego los jest już przesądzony. Jedną z inicjatyw jego obrońców było złożenie wniosku o uznanie Solpolu za zabytek. Wojewódzka Konserwator Zabytków uznała jednak, że nie przedstawia on wartości historycznej, w związku z czym jej decyzja w tej kwestii była negatywna.

Kolejnym krokiem zwolenników oryginalnego budynku była petycja o objęcie ochroną budynku Domu Handlowego Solpol we Wrocławiu oraz zawieszenie postępowania w sprawie wydania przez władze miasta pozwolenia na rozbiórkę budynku. Autor petycji podkreślał, że „budynek Solpolu pojawia się w publikacjach o polskiej architekturze jako najbardziej wyrazisty przykład postmodernizmu. Odwaga, śmiałość, różnorodność to wartości łączące Solpol i Wrocławian. Budynek oddaje charakter miasta i jego mieszkańców. To nasza tożsamość, to część współczesnego Wrocławia. To ważny ślad historii, który wrósł w krajobraz ulicy Świdnickiej i powinien pozostać jako ważny punkt na mapie Wrocławia.” Pomimo tego, wniosek o rozbiórkę został rozpatrzony na korzyść spółki Polsat Nieruchomości.

W grudniu 2021 roku na jednym z portali o tematyce budowlanej pojawiło się ogłoszenie o zapotrzebowaniu na wyburzenie obiektu o powierzchni 3559m². Mowa o Solpolu, którego rozbiórka, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na portalu, ma rozpocząć się już 17 stycznia 2022 roku. W odpowiedzi na ogłoszenie, swoje oferty złożyło 11 firm.

 

Foto: Zbiory Fotopolska