„Zwracamy się do was z ogromnym bólem i wstydem. Stajemy przed wami w prawdzie, która mimo upływu lat coraz wyraźniej odsłania swoje przerażające oblicze.” – tak rozpoczyna się komunikat wydany przez Braci Konwentu św. Wojciecha we Wrocławiu.

W niedzielę 7 marca, Bracia Konwentu św. Wojciecha we Wrocławiu wydali komunikat, w którym przepraszają za przemoc fizyczną, psychiczną, duchową i seksualną, której dopuszczał się w stosunku do młodych kobiet jeden z ówczesnych duszpasterzy.

Jak wynika z opublikowanego przez dominikanów oświadczenia, w latach 1996-2000 w ramach duszpasterstwa akademickiego działał intensywny mechanizm przypominający funkcjonowanie religijnej sekty. W tym okresie, jeden z braci dopuścił się wielu nadużyć i pod pozorem pobożności wyrządził wielką krzywdę wiernym.

Ofiary duszpasterza zgłosiły się bezpośrednio do zakonu, opowiadając o krzywdach, które zostały im wyrządzone 20 lat temu. Bracia apelują również, by osoby, które – w jakimkolwiek czasie – doznały z rąk wrocławskich dominikanów krzywdy, zgłaszały to: osobiście, telefonicznie lub mailowo.

„Czy jednak wydarzenia sprzed dwudziestu lat to jedyna ciemna karta w powojennej historii dominikańskiej posługi we Wrocławiu? Tego chcielibyśmy się dowiedzieć, gdyż chcemy skonfrontować się z każdym złem i w miarę możliwości je naprawić i zadośćuczynić.” – dodają bracia w swoim oświadczeniu.

 

Pełna treść komunikatu:

Foto: Zbiory Fotopolska