W piątek (4 listopada) odbyła się konferencja prasowa, której tematem była przyszłości Pól Irygacyjnych, położonych w północno-zachodniej części Wrocławia. Dzięki dwuletniej pracy przyrodników udało się opracować koncepcję przyrodniczą terenu stanowiącego zielone płuca metropolii wrocławskiej. Wiadomo już, że Pola Irygacyjne staną się rezerwatem przyrody.

Dzisiejszy dzień to dla nas, można powiedzieć, kamień milowy w temacie Zielonego Wrocławia. Przyszedł czas na ogłoszenie bardzo ważnego i długo wyczekiwanego przez nas projektu – Pola Irygacyjne staną się rezerwatem przyrody! – informował prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

Pola Irygacyjne obejmują obszar 1100 ha. Przez ponad sto lat pełniły funkcję naturalnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Wrocławia i były jedną z pierwszych w Europie mechaniczno–biologicznych oczyszczalni ścieków. Działały do 2015 roku, kiedy to ich funkcję całkowicie przejęła rozbudowana Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków na Janówku.

Wieloletnie użytkowanie Pól Irygacyjnych jako oczyszczalni ścieków umożliwiło wykształcenie specyficznych zbiorowisk roślinnych i stworzyło korzystne warunki do życia dla wielu gatunków zwierząt, szczególnie dla ptaków. Dzięki badaniom przeprowadzonym przez zespół naukowców związanych z Wydziałem Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego udało się ustalić, że na obszarze Pól występuje 206 cennych gatunków roślin, grzybów i porostów oraz zwierząt.   

Obszar ten jest szczególnie cenny ze względu na występujące tam gatunki ptaków. Co ciekawe – w ostatnich latach na Polach Irygacyjnych odnotowano występowanie niemal połowy żyjących w Polsce gatunków ptaków. Pola Irygacyjne są jedną ze 170 wyznaczonych w Polsce lądowych ostoi ptasich IBA (Important Bird Areas) o znaczeniu międzynarodowym, a jednocześnie jedyną położoną w całości w granicach administracyjnych miasta. Powierzchnia ostoi obejmuje cały obszar Pól Irygacyjnych – wyjaśnia Zielony Wrocław.

Kolejnym krokiem w drodze do utworzenia rezerwatu przyrody będzie złożenie przez prezydenta Wrocławia wniosku o ustanowienie na obszarze Pól Irygacyjnych rezerwatu przyrody o powierzchni 751 ha. Dokument trafi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która będzie podejmować dalsze decyzje.

 

Foto: Facebook/Wrocławskie Pola Irygacyjne