Na terenie Parku Tysiąclecia powstanie ogromny plac zabaw o nazwie „Średniowieczny Wrocław”, który z całą pewnością przyciągnie najmłodszych mieszkańców miasta. Jest to jeden z projektów zgłoszonych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku.

Wygląd placu zabaw, tak jak wskazuje jego nazwa – „Średniowieczny Wrocław”, będzie nawiązywał do wieków średnich i pojawią się w nim takie atrakcje jak grodzisko, baszta, wieża czy kładka z palisadą.

Koncepcja placu zabaw podzielona została na trzy części dla dzieci w różnych grupach wiekowych:

1. Część dla najmłodszych – średniowieczna zagroda:

– piaskownica z zadaszeniem w kształcie średniowiecznej chaty wiejskiej,
– bujaki w kształcie zwierząt gospodarczych.

2. Część dla dzieci w wieku średnim – warowny gród na naturalnym wzniesieniu:

– baszta,
– wieża,
– kładka,
– palisada (z możliwością obejścia całego grodu),
– trampolina.

3. Część dla dzieci najstarszych – rynek z parkiem linowym:

– zjeżdżalnie stalowe,
– parki linowy,
– tyrolka.

Plac zabaw powstanie w Parku Tysiąclecia, czyli największym powojennym parku miejskim Wrocławia o powierzchni 85 ha. Park ten, mieści się między osiedlem Nowy Dwór a obwodnicą autostradową, a rzeka Ślęza dzieli go na część leśną i część rekreacyjną. Jak można przeczytać na stronie internetowej poświęconej temu zielonemu miejscu:

„Część rekreacyjna ma charakter pomnikowy związany z obchodami tysiąclecia Wrocławia w roku 2000 (docelowa pow. 35,4 ha). Jest to rodzaj opowieści o historii miasta, gdzie ważną rolę pełnią pasy leśne X wieków oraz parów starorzecza, tzw. Meander, który je przecina niczym wstęga czasu. Lasy są rozmieszczone jak skrzydła ptaka po obu stronach centralnego Forum. Wzdłuż nich prowadzi dębowa Aleja Europejskiej Stolicy Kultury, gdzie ma się znaleźć ścieżka rowerowa oraz odpowiednio wyposażony ciąg pieszy.”

Teraz pojawi się tam również atrakcja dla najmłodszych. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 mln zł, a przetarg ma zostać ogłoszony w najbliższym czasie przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

 

Foto: Facebook/Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk / Wrocławski Budżet Obywatelski