Prace remontowe w tunelu północnym na pl. Dominikańskim ruszają już za kilka dni. Jego zamknięcie dla ruchu samochodowego zaplanowano na pierwszy weekend miesiąca, a mianowicie 5/6 czerwca 2021 r. (sobota/niedziela). Remont potrwa około pół roku.

Tunele samochodowe na placu Dominikańskim zostały wybudowane w 1978 roku, zatem mają już ponad 40 lat. Tunel południowy, który znajduje się po stronie dawnego PZU, był w dużo gorszym stanie technicznym, dlatego też jego remont przeprowadzono już w 2013 roku. Teraz przyszedł czas na tunel północny, mieszczący się po stronie Galerii Dominikańskiej.

Jak informuje ZDiUM, remont zaplanowano na okres koło 6 miesięcy, natomiast całkowite wyłączenie obiektu z ruchu potrwa 3 miesiące. Prace będą odbywać się w okresie wakacyjnym, ponieważ wtedy natężenie ruchu będzie mniejsze.

Na czas remontu nie będzie wprowadzonych objazdów, a ruch kołowy skupi się na sąsiadującym z tunelem skrzyżowaniu. Prace wykona konsorcjum firm Dromosttor i PBW Inżynieria, a koszt inwestycji to 3,7 mln zł.

Zakres prac remontowych przewiduje:

 • demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetlenia tunelu samochodowego i wykonanie nowej wraz z oświetleniem ledowym,
 • rozbiórkę i odtworzenie okładziny ceglanej murów oporowych,
 • montaż nowej elewacji systemowej z paneli wg projektu wykonawczego,
 • rozbiórka fragmentów murów żelbetowych wraz z ich odtworzeniem,
 • miejscowa naprawa PCC na elementach betonowych konstrukcji tunelu samochodowego,
 • wymiana osłon i oczyszczenie komór wentylacyjnych tunelu,
 • wymiana i naprawa dylatacji pionowych murów oporowych,
 • naprawa kanałów odwodnienia wraz z wymianą uszkodzonych elementów wzdłuż murów oporowych materiałami typu hydrostop,
 • oczyszczenie i odmulenie systemu odwodnienia całego obiektu,
 • wymiana uszkodzonych krawężników betonowych,
 • wymiana uszkodzonych przykryć płyt żelbetowych kanału odwodnienia liniowego,
 • antykorozyjne zabezpieczenie balustrad stalowych na murach oporowych,
 • antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowej stropu tunelu samochodowego,
 • rozbiórki nawierzchni bitumicznej w zakresie pozwalającym na wymianę krawężników,
 • odtworzenie rozebranych fragmentów nawierzchni bitumicznej z wykonaniem przeciwspadków,
 • rozebranie czap ceglanych na murach oporowych, wymiana uszkodzonych cegieł i ponowne odtworzenie czap,
 • rozbiórka istniejących ceglanych murów czołowych i odtworzenie z uzupełnieniem brakujących elementów.

 

Foto: Google Maps