Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zapowiada remont zatoki przystankowej na ulicy Podwale. Kamienna nawierzchnia zatoki, narażona na częste i duże obciążenia, jest w złym stanie, a głębokie koleiny powodują dyskomfort zarówno wśród pasażerów, jak i kierowców MPK. Prace rozpoczną się w poniedziałek (13 listopada). Na czas remontu zmieniona zostanie lokalizacja przystanku.

Remont dotyczy podwójnego przystanku o numerze 10333 i nazwie Wzgórze Partyzantów, znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Piotra Skargi, Hugona Kołłątaja oraz Podwale. Korzystają z niego pasażerowie linii nr A, 106, 114, 120, 148 i 149.

Poprawa stanu zatoki wymaga usunięcia dużych granitowych kostek, wyrównania podbudowy i ułożenia na nowo elementów kamiennych. Przez pewien czas świeżo ułożona nawierzchnia będzie wyłączona z ruchu – to okres sezonowania, niezbędny do uzyskania odpowiedniej wytrzymałości nowego fragmentu drogi – wyjaśnia ZDiUM.

Remont ruszy 13 listopada i zakończy się po Nowym Roku. Na czas realizacji prac przystanek zostanie cofnięty o około 50 metrów i wyznaczony w zatoce parkingowej na tym samym odcinku ul. Podwale, co będzie wiązało się z likwidacją znajdujących się w niej miejsc parkingowych.

Tymczasowe oznakowanie pojawia się już w miejscu planowanych robót. Kierowców uprzejmie prosimy o zwracanie na nie uwagi. Pojazdy utrudniające prowadzenie prac i funkcjonowanie tymczasowej zatoki przystankowej zostaną odholowane – dodaje ZDiUM.

 

Foto: mat. ZDiUM Wrocław