O pracach nad projektem związanym z organizacją miejsc zbiórki odpadów na wrocławskim Sępolnie informowaliśmy pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Proces był czasochłonny ze względu na wiele czynników, takich jak uwarunkowania przyrodnicze terenu, konieczność przeprowadzenia ustaleń konserwatorskich oraz szereg innych konsultacji. Ostatecznie Wojewódzki Konserwatora Zabytków wydał pozwolenie, a spółka Wrocławskie Mieszkania przymierza się do ogłoszenia przetargu.

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków możemy ogłaszać przetarg na wykonanie miejsc zbiórki odpadów w południowej części Sępolna!  W sumie zaprojektowano tam 55 lokalizacji dla pojemników podziemnych i wiat na odpady zielone i biodegradowalne – informują Wrocławskie Mieszkania.

Nowoczesne MZO pojawią się przy ulicach:

  • Nulla 3, 4, 19, 24, 26,
  • Potebni 3,19, 20, 31, 32,
  • Becka 4, 12,
  • Kasprzaka 2, 19, 20,
  • Okrzei 3, 4, 19.

Wybrany w ramach postępowania przetargowego wykonawca będzie miał 360 dni na realizację prac. Drugi etap inwestycji i kolejnych 37 lokalizacji zaplanowano na 2025 rok.

Jednak to nie wszystkie działania, jakie zostały podjęte w obszarze zbiórki odpadów. 4 sierpnia bieżącego roku spółka Wrocławskie Mieszkania ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie nowych miejsc zbiórki odpadów, w obrębie ulic Dembowskiego, Żmichowskiej, Partyzantów, Monte Casino, Kosynierów Gdańskich, Waryńskiego, Borelowskiego. Oferty od zainteresowanych firm będą przyjmowane przez miesiąc – do 5 września.

 

Foto: mat. Wrocławskie Mieszkania