O pracach nad projektem związanym z organizacją miejsc zbiórki odpadów na wrocławskim Sępolnie informowaliśmy pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Proces był czasochłonny ze względu na wiele czynników, takich jak uwarunkowania przyrodnicze terenu, konieczność przeprowadzenia ustaleń konserwatorskich oraz szereg innych konsultacji. Ostatecznie Wojewódzki Konserwatora Zabytków wydał...