W piątek (25 lutego) Zarząd Inwestycji Miejskich opublikował informację o wyborze wykonawcy, który odrestauruje poszczególne elementy Bastionu Sakwowego we Wrocławiu. Pierwszy etap inwestycji ma zostać zrealizowany w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Etap I Rewaloryzacji Bastionu Sakwowego we Wrocławiu obejmie dwa zadania:

  • Zadanie 1: Przebudowa i remont Pawilonu Perystylowego, Kolumnady, terenu z placem i fontanną przy ul. Piotra Skargi we Wrocławiu wraz z nasadzeniami zieleni,
  • Zadanie 2: Pielęgnacja zieleni wykonanej w ramach zadania pierwszego.

Zwycięską, a zarazem jedyną ofertę w ramach przetargu, złożyło Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o. Cena brutto za realizację obu zadań, jaką umieściła w swojej ofercie firma, to 26 846 430,00 złotych.

Prace, które firma wykona w ramach pierwszego etapu to:

  • odrestaurowanie sali kolumnowej z zapleczem oraz renowacja elewacji i przyległego terenu,
  • remont kolumnady obejmujący kawiarnię, bufet, sanitariaty, a ponadto budowę pochylni od strony fosy, która umożliwi dojazd osobom z niepełnosprawnościami, odrestaurowanie posadzki, sklepienia, schodów, zabytkowego oświetlenia, a także tarasu nad kolumnadą, gdzie wzmocnione zostaną stropy, odtworzone balustrady oraz oświetlenie,
  • prace przy placu z fontanną, gdzie odrestaurowana zostanie fontanna, schody wraz z balustradami, skarpy, mury oporowe, pojawi się nowa nawierzchnia placu i zieleń ozdobna.

– Prace będą wykonywane pod okiem konserwatora zabytków, a firma, która będzie je realizować ma doświadczenie z pracy z takimi obiektami. Ostatnio wykonywała prace przy m.in. przy Panoramie Racławickiej – informuje spółka Wrocławskie Inwestycje.

Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego [PROJEKTY].

 

Foto: Facebook/Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk