SZOP-y, czyli Samochody Zbierające Odpady Problemowe, rozpoczynają swoją pracę w centrum Wrocławia. Do pojazdów będzie można przynieść odpady, których nie można wyrzucić do przydomowych pojemników.

SZOP-y wyjechały na wrocławskie ulice na początku stycznia 2021 roku. Jako pierwsi mogli z nich skorzystać mieszkańcy Psiego Pola oraz Fabrycznej, którzy oddali 7 t odpadów. Głównie była to elektronika, m.in. stare klawiatury, komputery, telefony. Ludzie przynoszą też zużyte baterie, przeterminowane leki, farby czy kleje.

Od wtorku 23 lutego, SZOP-y pojawią się również na ulicach Starego Miasta i Śródmieścia. Na Krzykach nieco później z uwagi na zamianę firmy odbierającej odpady komunalne z rejonu. W tym rejonie SZOP pojawi się z początkiem kwietnia.

Na każdym osiedlu SZOP zatrzymuje się dwa razy w miesiącu, na dwie godziny – zwykle w godzinach od 14.30 do 21.00, w zależności od lokalizacji. Aby ułatwić mieszkańcom zlokalizowanie pojazdów, powstała mapa, dzięki której można dokładnie sprawdzić gdzie i kiedy stacjonują SZOP-y.

MAPA: LINK

Lista odpadów, które będą zabierały SZOP-y jest następująca:

 • mały zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • chemikalia takie jak: rozpuszczalniki, przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych, detergenty, lepiszcze i żywice,
 • kleje i opakowania po klejach,
 • środki ochrony roślin,
 • lampy fluoroscencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne,
 • oleje i tłuszcze jadalne,
 • farby, opakowania po farbach,
 • tusze, tonery do drukarek,
 • termometry rtęciowe,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki.

SZOP-y nie będą przyjmować odpadów nieposegregowanych, a także pochodzących z działalności gospodarczej.

SZOP-y zbiorą odpady problemowe od mieszkańców.

Źródło: mat. prasowy