Państwowa Straż Pożarna uruchomiła aplikację umożliwiającą znalezienie najbliższego schronu lub miejsca doraźnego schronienia, z którego można skorzystać w przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych lub innych zagrożeń. Przed utworzeniem interaktywnej mapy strażacy zinwentaryzowali 234 735 obiektów budowlanych na terenie kraju.

– W ubiegłym roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński zlecił Państwowej Straży Pożarnej dokonanie inwentaryzacji schronów, ukryć i miejsc schronienia. Inwentaryzacji zostały poddane wszystkie pomieszczenia, które należą do instytucji państwowych, samorządowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz te należące do podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność pożytku publicznego. Nie inwentaryzowaliśmy tego typu obiektów w żadnych budynkach prywatnych. Chciałbym wszystkim strażakom serdecznie podziękować za tę wielką pracę, którą wykonali – powiedział wiceminister Maciej Wąsik podczas konferencji, która odbyła się w miniony czwartek (6 kwietnia).

Jak podsumował gen. brygadier Andrzej Bartkowiak komendant główny PSP, w inwentaryzacji wzięło udział blisko 13 tysięcy strażaków, a całe zadanie trwało 85 dni. Wyniki akcji są następujące:

  • w schronach może się ukryć ponad 300 tys. osób (około 2 tys. obiektów),
  • miejsc ukrycia jest blisko 9 tys. dla ponad 1,1 mln osób,
  • wytypowano 224 tys. miejsc doraźnego schronienia.

Interaktywna mapa

MAPA ONLINE jest dostępna tutaj: http://schrony.straz.gov.pl

Wszystkie obiekty zostały przeniesione na interaktywną mapę, która pozwala na łatwe i intuicyjne wyszukiwanie najbliższego miejsca schronienia w podziale na kategorie – miejsca doraźnego schronienia, ukrycia i schrony:

  • Punkty oznaczone na mapie na zielono (MDS) to miejsca doraźnego schronienia, które pełnią rolę osłony przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak wichury, orkany, trąby powietrzne, a także odrywającymi się elementami konstrukcji obiektów budowlanych i połamanymi drzewami.
  • Punkty niebieskie (S) to schrony – budowle ochronne o obudowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej, zapewniającej ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi ze wszystkich stron.
  • Punkty czerwone (U) to ukrycia, czyli budowle ochronne niehermetyczne, wyposażone w najprostsze instalacje zapewniające ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi z określonych stron.

Co więcej, budynki zostały również sklasyfikowane pod względem obiektów przeznaczonych dla mieszkańców (M) oraz dla załóg zakładów pracy (Z).

Inwentaryzacja to dopiero początek działań

Pomimo tego, że obiekty zostały zaznaczone na mapie, dostęp do nich nie zawsze jest możliwy. Jak podkreśla sekretarz stanu w MSWiA, zrealizowane do tej pory działania to dopiero początek całego procesu, a na dalsze kroki potrzebne są dodatkowe środki finansowe.

– Ta inwentaryzacja to dopiero początek drogi. Oczywiście na to są potrzebne pieniądze. Po to wprowadzamy ustawę o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, która tworzy Fundusz Ochrony Ludności. Środki z tego funduszu byłyby także przeznaczane na ochronę ludności czy też obrony cywilnej. Mamy nadzieję, że wkrótce rząd przyjmie tę ustawę i będzie można ją przeprocedować w Sejmie. W tej chwili trwają jeszcze rozmowy z samorządami – wyjaśnia.

 

Foto: zdjęcie poglądowe/Miejsca we Wrocławiu