Huby są wyjątkowym osiedlem na mapie Wrocławia. Pomimo dużej liczby kamienic z ubiegłych stuleci oraz galerii handlowej Wroclavia, od 2004 roku Huby zostały powiększone o sąsiadujące obok osiedle Glinianki. Aczkolwiek, nie każdy mieszkaniec Wrocławia wie, czym były Glinianki oraz co wspólnego mają te dwa osiedla, pomimo obecnej wspólnej nazwy – Huby.

Historia Hub i Glinianek sięga średniowiecza. Pierwsze wzmianki o tych wsiach pochodzą z 1346 roku. Wtedy, w obecnym miejscu znajdowała się kopalnia gliny, w związku z czym, dawna nazwa Glinianek to Lehmgruben (z niem. Lehm oznacza glina, a Grube – kopalnia). Pomimo znajdującej się kopalni gliny na terenie Hub, w miejscu gdzie obecnie mieści się największa galeria handlowa na terenie całego województwa Dolnośląskiego – Wroclavia, znajdowały się stawy, w których mieszkańcy wsi Huby wydobywali ryby. Stawów już dawno nie ma, ale średniowieczna nazwa tej części miasta zachowała się – Pola Stawowe (dawna niem. nazwa – fischerey bey den leymgruben).

Obie wsi stosunkowo wcześnie zostały włączone w granice miasta. Już w 1868 Huby oraz Glinianki stanowiły południową część Wrocławia. Warto podkreślić, że Pola Stawowe były włączone w granice miasta już w 1808.

Na terenie Hub przez ponad 100 lat działał Browar Mieszczański – jeden z najlepszych browarów na terenie całego Wrocławia. Zakład o nazwie Brauerei zum Alten Weinstock został założony w 1894 roku i do II Wojny Światowej był jednym z największych producentów piwa w mieście.

Po II Wojnie światowej produkcja piwa została wznowiona w roku 1965, kiedy to browar został przyłączony do kompleksu Wrocławskich Zakładów Piwowarskich. Wtedy produkowano ok 100 000 hl piwa rocznie. Zakład specjalizował się w produkcji piw jasnych pełnych i lekkich.

W roku 1996, po zmianie właściciela produkcja piwa została zakończona. Cała fabryka została opuszczona i kompleks powoli zaczął przekształcać się w ruiny. W 2003 roku budynki browaru zostały sprzedane prywatnej osobie, która przkeształciła dawny zakład piwa na centrum kulturalno – rozrywkowe.

Tak w latach 1942-1944 wyglądały okolice ulic Ślężnej (to ta idąca od lewej krawędzi zdjęcia do prawej), Borowskiej („wychodzi” z dołu zdjęcia), Studziennej i Dyrekcyjnej.

Warto też dodać, że na terenie Hub znajduje się jeden z nielicznych pomników przyrody we Wrocławiu – dąb szypułkowy, który ma ponad 180 lat. Dąb o nazwie “Przewodnik” znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Suchej i Borowskiej tuż naprzeciwko galerii handlowej “Wroclavia” i pamięta czasy kiedy mieszkańcy dawnych podwrocławskich wsi Huby i Glinianki chodzili na łowy oraz wydobywali glinę, zamiast chodzenia na zakupy.

Tekst: Grzegorz Szein

Foto: Zbiory Fotopolska