Umowa na rewitalizację Wzgórza Partyzantów została podpisana pod koniec marca 2022 roku. W ramach inwestycji przeprowadzona zostanie rewaloryzacja Pawilonu Perystylowego, kolumnady oraz placu z fontanną. Pierwsze prace na terenie obiektu już się rozpoczęły.

– Mówiłem, że będzie się dziać i zaczęło się. Tak jak zapowiadałem, ruszyliśmy z pierwszym etapem prac związanych z przebudową i remontem Bastionu Sakwowego na Wzgórzu Partyzantów. Pierwsze prace rozbiórkowe dzisiaj, teren zabezpieczony – napisał w mediach społecznościowych prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

 

Realizowana inwestycja obejmie trzy główne zadania:

– Rewaloryzację Pawilonu Perystylowego (dawnej Reduty) o powierzchni użytkowej 460 m2. W tym zadaniu przewidziane jest m.in. renowacja elewacji, odrestaurowanie sali kolumnowej o pow. 200 m2, pomieszczeń technicznych, zaplecza sanitarnego i szatni.

– Rewaloryzację kolumnady – powierzchnia zabudowy 375 m2. Prace będą toczyć się zarówno w części podziemnej (kawiarnia, bufet, sanitariaty), jak i w części naziemnej (odrestaurowanie posadzek, sklepień, ścian z malowidłami, schodów, zabytkowych oświetleń z balustradami i tarasu z kolumnadą).

– Rewaloryzację placu z fontanną oraz zagospodarowaniem terenu (odrestaurowane zostaną schody z balustradami, wykonana zostanie nowa niecka fontanny i nawierzchnia placu). Co ważne, wprowadzona zostanie także zieleń ozdobna. Ponadto, nie zabraknie oświetlenia placu, ławek i koszy na śmieci, a w ostatnim etapie odrestaurowana zostanie alejka spacerowa od ul. Piotra Skargi, która zostanie m.in. oświetlona.

Na tym etapie prac nie zostanie podjęta odbudowa ponad 30 metrowej glorietty, która przed wojną górowała nad wzgórzem. Ten element prac znacznie zwiększyłby koszty tej inwestycji, na którą przeznaczono blisko 27 mln zł. Nadzór nad rewaloryzacją Bastionu Sakwowego prowadzi Zarząd Inwestycji Miejskich, a prace pod czujnym okiem konserwatora zabytków mają potrwać 18 miesięcy.

Umowa na rewitalizację Bastionu Sakwowego podpisana.

 

Foto: Facebook/Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk