MPK Wrocław poinformowało o ogłoszeniu przetargów na realizację kolejnych zadań zaplanowanych na 2021 rok w ramach #TORYwolucji, czyli programu obejmującego modernizację wrocławskich torowisk.

Pierwszy z ogłoszonych przetargów dotyczy torowiska przy ul. Hallera na odcinku od Mieleckiej aż do ul. Powstańców Śląskich. Będzie to kontynuacja remontu, w ramach którego zmodernizowano już odcinek między ul. Ojca Beyzyma a Mielecką. W ramach zaplanowanych prac wymienionych zostanie 1500 metrów szyn, a także powstanie przyjemne dla oka zielone torowisko. Ponadto, pracownicy MPK wymienią rozjazdy i łuki na skrzyżowaniu al. Hallera i ul. Powstańców Śląskich.

Drugi przetarg jest związany z remontem skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkiego, Widok i Szewskiej, zlokalizowanego w centrum miasta. Jak informuje MPK, wymienione zostaną tory oraz rozjazd z ul. Widok w stronę przystanku „Świdnicka”, a także szyny przecinające jezdnię ul. Kazimierza Wielkiego. W ramach prac położona zostanie również nowa nawierzchnia.

 

#TORYwolucja 2021, czyli jak poprawi się stan torowisk w 2021 roku.

Mapy/Foto: MPK Wrocław