Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu ponad 2,5-kilometrowego odcinka torów w ciągu ul. Kosmonautów. Torowisko zyska również nowy, zielony wygląd.

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, konstrukcji wsporczych wraz z przebudową kabli trakcyjnych zasilających i powrotnych w ul. Kosmonautów od skrzyżowania z ul. Jeżowską do Pętli Leśnica wraz z pętlą”.

Wrocławskie MPK poinformowało również, że będzie to kolejne miejsce, gdzie zostaną zastosowane maty wegetacyjne z rozchodnikami, w wyniku czego powstanie zielone torowisko. Zbudowane zostanie również odwodnienie, którego aktualnie na tym odcinku brakuje. Ponadto na pętli zostaną zainstalowane nowe, sterowane elektrycznie, ogrzewane zwrotnice.

Remont obejmie także przejścia dla pieszych, przejazdy drogowe przez tory oraz sieć trakcyjną, konstrukcje wsporcze, linie zasilające i tym podobne.

Termin składania ofert w ramach przetargu upływa 1 października 2021 roku, o godzinie 9:00.

 

Foto:  Facebook/MPK Wrocław / Miejsca we Wrocławiu