Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu ponad 2,5-kilometrowego odcinka torów w ciągu ul. Kosmonautów. Torowisko zyska również nowy, zielony wygląd.