Promenada Krzycka to droga rowerowa połączona ze ścieżką dla pieszych, powstająca etapami wzdłuż torów kolejowych Towarowej Obwodnicy Wrocławia. Kolejny planowany fragment, którego budowa ruszy jeszcze w tym roku, to krótki odcinek na Tarnogaju.

Nowy fragment Promenady Krzyckiej powstanie między cmentarzem św. Ducha a Wzgórzem Tarnogajskim i będzie uzupełnieniem wybudowanego w tym roku odcinka od ulicy Bardzkiej do ulicy Gazowej.

Ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 240 m (Śliwkowa-Ziębicka) uzupełni mierzący ok. 930 m „tarnogajski” odcinek promenady. A razem z pozostałymi gotowymi fragmentami dawnej Hugo Richter Weg i drogą rowerową na ul. Spiskiej da nam ponad 3 km nowych dróg dla pieszych i rowerzystów – wygodnych, oświetlonych, z meblami miejskimi i miejscami wypoczynku – wyjaśnia prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

Promenada Krzycka powstaje na trasie historycznego szlaku spacerowego tzw. Hugo Richter Weg, znajdującego się wzdłuż torów kolejowych Towarowej Obwodnicy Wrocławia. W nowej odsłonie jest łącznikiem między istniejącymi parkami: Grabiszyńskim i Południowym oraz nowo powstałymi parkami na wschodzie, aż do osiedla Tarnogaj.

Już wkrótce ruszy budowa kolejnych odcinków Promenady Krzyckiej.

 

Foto: Facebook/Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk