We Wrocławiu wystartował Program Zagospodarowania Wnętrz Podwórzowych pod nazwą „Nasze podwórko”. Jego głównym celem jest dzierżawa wnętrz podwórzowych na rzecz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych, by stworzyć na ich terenie przyjazne i zgodne z potrzebami mieszkańców miejsca do wypoczynku i rekreacji. Dofinansowanie udzielane przez Gminę Wrocław w ramach programu ma ułatwić zagospodarowanie podwórka i zwiększenie jego funkcjonalności.

Powstał w mieście Program Nasze Podwórko, w ramach którego będzie można dzierżawić podwórka za 1 zł netto/rocznie. Ogromną korzyścią dla mieszkańców jest dzierżawa terenu wnętrza w preferencyjnej kwocie, a dla najbardziej zgodnych sąsiadów, którzy wspólnie wydzierżawią cały teren, istnieje możliwość otrzymania dofinansowania w kwocie do 100 tys. zł na wykonanie projektu poprawiającego komfort życia mieszkańców. Mogą to być nasadzenia niskiej zieleni, uporządkowanie miejsc zbiórki odpadów, wyposażenie placu zabaw czy organizację miejsc postojowych – wyjaśnia spółka Wrocławskie Mieszkania.

Program ma na celu budowanie więzi sąsiedzkich i odpowiedzialności za funkcjonowanie przestrzeni wspólnej. Teren podlegający dzierżawie może obejmować całość podwórka bądź jego część, w przypadku gdy jest ograniczony naturalnymi barierami w postaci ogrodzenia, zieleni, garaży czy wewnętrznych ciągów komunikacyjnych.

Czynsz za dzierżawę wynosi 1,00 zł netto + podatek VAT według obowiązującej stawki rocznie. W ramach programu możliwe jest również uzyskanie dofinansowania wynoszącego max. 100 tysięcy złotych. Kwota może zostać przeznaczona na takie inwestycje jak:

  • nasadzenia zieleni niskiej i średniej,
  • zagospodarowanie wód opadowych: ogrody deszczowe, elementy retencji wody,
  • place zabaw, place gier, boiska,
  • tereny rekreacji i miejsca wypoczynku z elementami małej architektury,
  • infrastruktura komunikacyjna: chodniki, dojścia, dojazdy, drogi,
  • oświetlenie,
  • miejsca postojowe z zastrzeżeniem maksymalnego zajęcia terenu do 60%,
  • miejsca zbiórki odpadów komunalnych.

Realizację prac inwestycyjnych na podstawie udzielonego dofinansowania przeprowadzają zarządcy gminni: Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

 

Foto: mat. Wrocławskie Mieszkania