7 września bieżącego roku na pl. Nowy Targ została podpisana umowa z wykonawcą, który będzie odpowiedzialny za przemianę betonowego placu w zieloną oazę. Pierwsze prace właśnie ruszyły, a plac ogrodzono. Na efekty zazielenienia będzie trzeba jeszcze trochę poczekać – zakończenie zadania zaplanowano na wiosnę 2024 roku.

Dzięki inwestycji na placu w centrum miasta pojawi się kilkadziesiąt tysięcy nowych roślin, które sprawią, że teren w centrum miasta stanie się przyjaznym dla mieszkańców ogrodem.

Zgodnie z dokumentacją projektową zadanie zostało podzielone na trzy części:

  • wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na rozebraniu nawierzchni w celu montażu oświetlenia, budowy przyłącza wodociągowego, nawadniania oraz montażu elementów małej architektury, a następnie odtworzenie nawierzchni z wykorzystaniem istniejących płyt betonowych oraz kostki granitowej,
  • wykonanie prac ogrodniczych obejmujących montaż ekranów przeciwkorzeniowych pionowych i poziomych oraz nasadzenia,
  • pielęgnacja gwarancyjna zieleni w okresie 3 lat od dnia odbioru prac.

Koszt prac realizowanych przez firmę Rotomat to około 10 milionów złotych.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu