Zagospodarowanie terenu przy ul. Królewieckiej to inicjatywa mieszkańców, którzy zgłosili projekt Parku Maślickiego do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Pierwszy etap inwestycji, w ramach którego powstała alejka parkowa, zjeżdżalnie i drewniany tor przeszkód, został zrealizowany w 2020 roku. Teraz przyszedł czas na dalsze prace, a Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg.

Park Maślicki jest utrzymany w duchu zrównoważonego rozwoju Eko-park, co oznacza jak najmniejszą ingerencję w środowisko przyrodnicze podczas realizowanych prac, a także zachowanie możliwie jak największej części istniejącej roślinności. To ogólnodostępny park miejski o charakterze leśnym i przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym, dedykowany okolicznym mieszkańcom.

Pierwszy projekt dotyczący parku został zgłoszony do WBO w 2016 roku. Brak tras spacerowych oraz miejsc do odpoczynku na świeżym powietrzu w tej okolicy to główne argumenty, jakich użyli liderzy. Inwestycja została wybrana do realizacji, a w 2020 roku wykonano I etap projektu. Powstała wtedy aleja parkowa, górka z dwiema zjeżdżalniami, trawniki i chodnik przy ul. Królewieckiej. Ustawiono również kosze na śmieci i ławki.

Teraz przyszedł czas na dalsze prace, a Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na wykonanie II etapu projektu, który obejmie budowę placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie ścieżek szutrowych. Wykonawca zajmie się również pracami ogrodniczymi, w tym nasadzeniami i pielęgnacją istniejącej zieleni.

Oferty w ramach przetargu są przyjmowane do 18 lipca 2023 br. Zgodnie z planem prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku.

 

Foto: mat. ZZM / PM Projekt