Ataki na osoby kontrolujące bilety w pojazdach komunikacji miejskiej cały czas się nasilają. Jak informuje wrocławski przewoźnik, od początku 2023 roku doszło do 19 napaści. We wszystkich przypadkach konieczne były interwencje lekarskie, w dwóch przypadkach pracownicy zostali skierowani na zwolnienia lekarskie. Odpowiedzią MPK na tego typu zdarzenia jest kampania informacyjna „Stop agresji. Nie bądź obojętny. Reaguj!”.

– Chcemy możliwie szeroko informować o problemie przemocy wobec kontrolerów. Będziemy apelować do społeczeństwa, aby w sytuacjach agresji czy przemocy zawsze jednoznacznie stawać po stronie ofiar i robić to oczywiście mądrze i bezpiecznie. Rozszerzymy to także o działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W kategorii działań wewnętrznych jeszcze więcej wysiłku poświęcimy na szkolenia dla naszych kontrolerów, tak, aby ich zachowania nie generowały trudnych sytuacji, trening technik negocjacyjnych oraz umiejętności bezpiecznego zachowania w sytuacjach agresji oraz unikania przemocowych przeciwników. Wszyscy będą mogli skorzystać z pomocy psychologa, w dalszym ciągu będziemy prowadzić  zajęcia z podstaw samoobrony – zapewnia Witold Woźny, prezes MPK Wrocław

Akcja „Stop agresji. Nie bądź obojętny. Reaguj!” prowadzona jest przy współpracy ze Strażą Miejską.

– Jeśli na naszych oczach dzieje się taka sytuacja, to powinniśmy reagować. Możemy wówczas zgłosić to motorniczemu czy kierowcy prowadzącemu pojazd lub bezpośrednio zgłosić zdarzenie na policję. Za podejmowanie działań odpowiedzialne są odpowiednie organy, a to, co z pewnością powinniśmy w takiej sytuacji zrobić, to je o tym powiadomić. Dopiero po zgłoszeniu nagrywać zdarzenie, by mogło posłużyć jako dowód  – tłumaczy Piotr Szereda, starszy inspektor Straży Miejskiej Wrocławia.

Wcześniej dzięki działaniom podjętym przez wrocławskie MPK udało się doprowadzić do nadania kierowcom i motorniczym statusu funkcjonariuszy publicznych, co sprawiło że są aktualnie objęci taką samą ochroną jak np. policjanci, a ewentualna agresja wobec nich związana jest z bardzo poważnymi konsekwencjami karnymi. Prezes wrocławskiego MPK zapowiada, że złoży do ministra sprawiedliwości wniosek, by kontrolerzy biletów zostali objęci podobą ochroną.

stop agresji mpk wroclaw

 

Foto: mat. MPK Wrocław