Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przygotowuje dokumentację konieczną do ogłoszenia przetargu na remont mostów Uniwerysteckich, łączących Stare Miasto i Nadodrze. Planowane prace nie będą powodować utrudnień dla ruchu samochodowego i komunikacji zbiorowej.

Remont obejmie chodniki, balustrady, a także dolną konstrukcję mostów.

– Mosty Uniwersyteckie w tym roku kończą 88 lat, remont jest potrzebny nie tylko z chęci poprawy ich estetyki, ale z konieczności naprawy elementów warunkujących ich dalsze użytkowanie. Szczególnie w przypadku pieszych i rowerzystów mamy na myśli bezpieczne i komfortowe użytkowanie ponad 133 metrów szlaku komunikacyjnego i turystycznego – wyjaśnia prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

 

Wykonawca, który zostanie wyłoniony w ramach przetargu, zajmie się między innymi:

  • zastąpieniem istniejącej nawierzchni chodników płytami granitowymi,
  • ułożeniem nawierzchni bitumicznej w części rowerowej,
  • naprawą podpór,
  • wykonaniem nowej płyty podchodnikowej,
  • oczyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów konstrukcji stalowych,
  • naprawą i uzupełnieniem brakujących elementów poręczy,
  • wymianą opraw oświetleniowych iluminacji obiektów.

ZDiUM ma ogłosić przetarg w najbliższych dniach, tak aby roboty rozpoczęły się wiosną i zakończyły wczesną jesienią.

Jeżeli chodzi o jezdnię, torowisko i oświetlenie drogowe znajdujące się na mostach Uniwersyteckich, ich remont przeprowadzono w 2016 roku.

 

Foto: Facebook/Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk