Spacerując po Ostrowie Tumskim, nie każdy wie, że tuż przy ulicy Katedralnej 7 mieszkał niegdyś sam Mikołaj Kopernik – najwybitniejszy polski astronom.

Od 1503 do 1538 r. był on kapłanem kapituły wrocławskiej oraz scholastykiem kościoła Świętego Krzyża, czyli tytularnym kierownikiem najlepszej w całym Wrocławiu szkoły, która po zgromadzeniu odpowiedniej liczby profesorów miała znaczący wpływ na tworzenie Uniwersytetu Wrocławskiego. Głównymi współpracownikami Kopernika w tej sprawie byli Bernard Wapowski – kanonik kapituły krakowskiej, sekretarz królewski, autor kroniki dziejów Polski, wybitny kartograf i astronom.

1/2

Kolejną ciekawostką dotyczącą samego astronoma jest fakt, że miasto w 2013 roku chcąc uczcić 35 letni okres sprawowania przez niego funkcji kanonika planowało ułożyć na nawierzchni przed kościołem św. Krzyża mozaikę z płyt granitowych w formie układu heliocentrycznego. Jednak minęło już 7 lat, a miasto do dziś nie zrealizowało tego planu.

Tekst/Foto: Grzegorz Szein